Výroba betónu

Betonáreň Eurobeton Senec

Disponujeme modernou automatizovanou technológiou na výrobu všetkých bežne používaných druhov betónov, rovnako vieme ponúknuť aj receptúry na betóny podľa vašich požiadaviek (drátkobetón, potery, polystyrénbetón a pod.). Výroba betónu je plne automatizovaná. Dodané množstvo a kvalita sa dá spätne overiť, čím vylučujeme príp.pochybnosti o množstve a kvalite dodaného betónu. Hodinový výkon betonárne je 80m3. V zimnom období disponujeme ohrevom zámesovej vody a zateplenie spolu s vykurovaním zabezpečuje plynulú výrobu aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

Na všetky druhy betónov sú vydané certifikáty preukázania zhody, ktoré sú v súlade so zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
Ponúkané triedy betónov: C8/10, C12/15, C16/20....., C40/50. Stabilzácie CBGM 3/4, 5/6, 8/10, cestné betóny CBIII a iné.
Informácie o doprave a čerpaní betónu

 

Aktuality

01.10.2021
Nový cenník kameniva
Zverejnili sme aktuálny cenník kameniva a dopravy platný od 1. 10. 2021. Viac »
28.06.2021
Aktualizované cenníky a certifikáty
Zverejnili sme aktuálizované cenníky a certifikáty kvality pre naše produkty.
01.03.2018
Druhé recyklačné zariadenie
V priebehu r.2017 sme doplnili technológiu o druhé, identické, recyklačné zariadenie od spol.ELTEMIX Ostrava. Dve recyklačné zariadenia dokážu rýchlejšie spracovať zostatkový betón zo stavieb a urýchľujú umytie domiešavačov po ukončení práce.