Úvod

Výroba betónu

Disponujeme modernou automatizovanou technológiou, vďaka ktorej ručíme za dodanie dohodnutého množstva a kvality certifikovaného betónu.

Doprava a čerpanie betónu

Čerpanie betónu betonpumpou PUTZMEISTER M36 splníme aj náročné požiadavky. Využitím PUMI (domiešavača s pumpou) vám znížime náklady na dopravu betónu.

Predaj a doprava kameniva

Dodáme vám štrkopiesok, drvené kamenivo (makadan) a zeminu pre vašu stavbu.
 

Aktuality

01.10.2021
Nový cenník kameniva
Zverejnili sme aktuálny cenník kameniva a dopravy platný od 1. 10. 2021. Viac »
28.06.2021
Aktualizované cenníky a certifikáty
Zverejnili sme aktuálizované cenníky a certifikáty kvality pre naše produkty.
01.03.2018
Druhé recyklačné zariadenie
V priebehu r.2017 sme doplnili technológiu o druhé, identické, recyklačné zariadenie od spol.ELTEMIX Ostrava. Dve recyklačné zariadenia dokážu rýchlejšie spracovať zostatkový betón zo stavieb a urýchľujú umytie domiešavačov po ukončení práce.